Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal
Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal og Hjorthaug og Høydal
Referanser

Annerledes, og stadig bedre

Vi er et erfarent strategisk rådgivningsmiljø hvor kunnskap om samfunn, miljø, kultur, politikk og næringsliv kobles med gode idéer og kraftfull kommunikasjon.
Våre oppdragsgivere har bærekraftige ambisjoner og ønsker om endring. Vi skaper helhetlige løsninger som fanger oppmerksomhet, endrer oppfatninger, og hjelper dem til å nå sine mål.
Hjorthaug og Høydal har inngått et forpliktende samarbeid med Klima 2020 som gir oss et utvidet nedslagsfelt og større slagkraft.
Vil du vite hva dette kan bety for deg?
Ta kontakt med oss i dag.

Bjørn er strategisk rådgiver, designer og partner i HH. Han har lang og bred erfaring fra arbeid for krevende kunder i lokale, nasjonale og internasjonale markeder. Oppdragsgiverne er så varierte som statlige etater, kulturelle knutepunkinstitusjoner, fylkeskommuner, ledende industribedrifter, internasjonale forsikringsselskaper og ferdigvareprodusenter og internasjonale fagorganisasjoner. Bjørn har vært kreativ leder i flere ledende designmiljøer i Kristiansand, og er autorisert medlem av Grafill. Som designer søker Bjørn å finne og formidle det essensielle. Hans designarbeid er belønnet med utmerkelser både nasjonalt og utenlands.

Øystein Hjorthaug
Øystein Hjorthaug
971 91 117oh@h--h.no
Bio
Bio

Øystein er strategisk rådgiver og partner i HH. Han grunnla Kommunikasjonshuset Fundament, som han drev i nær 20 år. Øystein besitter bred erfaring fra kommunikasjonsfaget, har tidligere jobbet i informasjonsavdelingen til Redd Barna samt på desken i Dagbladet. Han har de siste 20 årene jobbet med flere av de største merkevarene på Sørlandet. Øystein er en del av kompetansenettverket hos Innoventus Sør. Han er opptatt av at innsiden må henge sammen med utsiden – da blir det kraft! Som rådgiver er Øystein løsningsorientert og mister aldri fokus på overordnet mål.

Frode er strategisk rådgiver, og har samarbeidet med Hjorthaug og Høydal siden 2022. Han har bakgrunn som kommunikasjonssjef, forfatter, TV-produsent, kommunal leder og politiker. De siste fem årene har han vært partner i to kommunikasjonsvirksomheter på Sørlandet. Frode har skrevet fire bøker og har produsert flere TV2-produksjoner, oppdragsfilmer og livesendinger. Han har utdannelse innen organisasjon og ledelse, og kommunikativ planlegging og har en sammensatt bakgrunn og et bredt kompetanseområde. Som rådgiver er Frode opptatt av at utfordringer skaper muligheter og at det er detaljkontroll og troverdighet som setter virksomheter i stand til å nå sine mål.

Silje Schei Tveitdal er utdannet miljøøkonom fra London School of economics. Hun var leder i Natur og Ungdom. Etter dette ledet hun Norsk Bioenergiforening i seks år før hun ble rådgiver og så partisekretær for SV under den første rødgrønne regjeringen. Silje var med å starte opp klimastiftelsen Zero og var styreleder der de seks første årene. Hun har også vært styreleder i Cicero og sittet i styret i Regnskogsfondet og energiselskapet Entro. Hun stiftet klimarådgivningsbyrået Footprint, og er nå ansatt i Klima2020. Tveitdal har bred erfaring fra miljø- og energibransjen, og jobber nå som rådgiver for private bedrifter, organisasjoner og kommuner.

Svein Tveitdal er sivilingeniør fra NTH i 1972. Arbeidet i VIAK AS i 14 år. Etablerte miljøstiftelsen GRID-Arendal tilknyttet FNs miljøprogram i 1989 og ledet den fram til 2003 da han ble tilsatt som direktør ved FNs miljøprogram i Nairobi. Etablerte eget selskap Klima2020 i 2007 og har vært engasjert som miljøambassadør for Arendal kommune og ledet etableringen av Klimapartnernettverket. Han er foredragsholder og skribent med over 330 000 følgere på Twitter. Har ledet en rekke styrer som Stiftelsen AsplanViak, Agderforskning, Regnskogfondet, Svanemerket og Sørlandets Europakontor, og vært styremedlem i bl.a. Norfund, Universitetet i Agder og ZERO. Leder/er medlem i flere oppstartsselskaper innen IT og fornybar energi, som ZaveIT, ClimatePoint AS og Drive365.

Pil til venstre
Pil til høyre
I snart 25 år har HH utviklet og forvaltet vår identitet. De har utfordret oss til å tenke nytt, samtidig som de har tatt vare på og foredlet vår lange historie. HH kjenner oss svært godt og vi har nytt godt av det langsiktige kundeforholdet, som har vært preget av tillit og klar tale. HH har en helhetlig og fokusert tilnærming til alle oppdrag, og har hjulpet oss til å bygge et stadig tydeligere og sterkere Bico.
Jan Wiktor Sællmann
Tidligere eier

Bico Bygg og Innredning

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Bico er en totalleverandør av bygg og innredning for det skandinaviske markedet. I 1999 tegnet vi ny visuell identitet og i løpet av de snart 25 årene med samarbeid har vi levert praktiskt talt alt av strategisk design og kommunikasjon til konsernet. I 2023 lanserte vi nytt bico.no.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Branding,
Digital rådgivning,
Web,
Pil til venstre
Pil til høyre
HH har hatt stor betydning for vårt navn og vår visuelle identitet. Vi er veldig fornøyde med hvordan HH tilnærmet seg vårt felles prosjekt på en kreativ, systematisk og helhetlig måte. Vi opplevde stor entusiasme og engasjement fra HH sin side. Og resultatet av samarbeidet brukes på daglig basis i bedriften.
Birgitte Graverholt, PhD
Daglig leder

Aliva

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Aliva er en norsk grunderbedrift som utvikler og produserer et patentert system for lindring av alvorlig munntørrhet. HH har samarbeidet med bedriften helt siden starten, og bidrar stadig med videreutvikling av merkevaren og strategisk kommunikasjon.

Strategisk rådgivning,
Navn,
Visuell identitet,
Web,
Vekst,
Pil til venstre
Pil til høyre
HH har vært med oss siden starten i 1999, og bistår oss jevnlig med strategisk rådgivning, design og kommunikasjon. Med sin helhetlige tilnærming og kreative løsninger hjelper HH oss å synliggjøre og tilgjengeliggjøre en kompleks tjeneste for et stadig større publikum.
Egil Myr
Gründer og daglig leder

Engineering Systems

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Engineering Systems utvikler digitale løsninger for system- og utstyrsleverandører. SaaS-løsningen deres Once® strømlinjeformer prosesser, gjenbruker dokumentasjon og fjerner dobbeltarbeid. HH har samarbeidet med Engineering Systems siden oppstarten i 1999.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Web,
Branding,
Pil til venstre
Pil til høyre
HH er en utmerket partner for enhver bedrift. De viste stor respekt for hva vi hadde med av «bagasje» når samarbeidet startet, samtidig som de utfordret etablerte sannheter. Jeg vil anbefale Øystein og Bjørn på det sterkeste til alle.
André Skoog Bondevik
Grunnlegger og daglig leder

Agdir

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Agdir er en uavhengig norsk leverandør av digitale verktøy og rådgivning som gir økt innsikt i vekstforhold og bedre beslutningsgrunnlag til jorddyrkere. HH har levert merkevarestrategi, en bredt implementert ny visuell identitet, art direction, digitalstrategi, strategisk historiefortelling, markedsføringskonsept, film og løpende rådgivning.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Web,
Art direction,
Vekst,
Pil til venstre
Pil til høyre
HH er et engasjerende selskap som har bidratt positivt med vår kommunikasjonsstrategi. Øystein og Bjørn har utfordret oss på en uredd og kreativ måte igjennom hele prosjektet. Vi er stolte av samarbeidet med HH.
Johan Martin Ugland
CEO, J.B. Ugland

J.B. Ugland

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Ugland-familien i Grimstad har vært en drivkraft for utvikling siden 1200-tallet, og er i dag ledende i eiendom, shipping og finansielle investeringer. Vi har bistått dagens generasjon Ugland i oppdatering av strategi, visuell identitet og kommunikasjon for å styrke merkevaren i et stadig tøffere marked.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Digital rådgivning,
Branding,
Web,
Pil til venstre
Pil til høyre
Det er med stolthet og hevet hode vi presenterer oss i alle kanaler som resultat av at Høydal og Hjorthaug har levert på alle plan. Hos dem opplevde vi å bli hørt, ha gode kreative prosesser og ikke minst var de lydhøre for våre tanker, ønsker og behov.
Ingvild Lien
Daglig leder, Assitej Norge

Assitej Norge

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Assitej Norge er de viktigste norske ambassadørene for norsk scenekunst for et ungt publikum – nasjonalt og internasjonalt. Nå ønsker de å øke aktiviteten og synligheten sin, med mål om å øke statusen til feltet. For å bidra til dette har vi levert strategisk reposisjonering av merkevaren og redesign av visuell identitet, nettportal og kommunikasjonsmateriell.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Web,
Pil til venstre
Pil til høyre
HH har viste et forbilledlig helhjertet engasjement for våre ambisjoner og mål, og vært avgjørende for vårt arbeid med å legge en strategi for å nå disse. De arbeider på en måte som skaper tillit i hele organisasjonen, og har bidratt til at vi har fått en slagkraftig strategi for kommunikasjon og en fornyet visuell identitet som vi er stolte over.
Andreas Andersen
Generalsekretær, Misjonsalliansen

Misjonsalliansen

01
/
1
Fullskjerm-ikon

Misjonsalliansen kjemper for et bedre liv for verdens mest utsatte mennesker. Et nært og langt samarbeid med oss har resultert i en helhetlig strategi for merkevare og kommunikasjon som gir dem en sterkere stemme i kampen mot urettferdighet.

Strategisk rådgivning,
Visuell identitet,
Web,
Art direction,
Branding,

Den beste måten
å forutsi fremtiden på
er å skape den.

Hjorthaug og Høydal er et uavhengig rådgivningskontor som leverer komplette løsninger for strategisk kommunikasjon, branding og design. Vi ønsker å samarbeide med oppdragsgivere som har bærekraftige ambisjoner, ønsker endring og setter seg ambisiøse mål.

Vi er to partnere i selskapet som hver har over 25 år erfaring fra kommunikasjons- og designbransjen. I tett samarbeid med de som til en hver tid passer inn i våre team, skaper vi langsiktige strategiske løsninger sammen med kunder som har bærekraftige ambisjoner.

Hvordan kan du forsikre deg om at din merkevare blir foretrukket fremfor konkurrenten sin om fem år? Ti år?

Våre viktigste fortrinn ligger nok i dynamikk og metodene vi anvender. Vi stiller også de ubehagelige spørsmålene om nødvendig. Det handler om å flytte kundens merkevare til «pole position» – det beste utgangspunktet for å nå frem i markedet og vinne over konkurrentene.

Ta kontakt for første prat i dag!

Pil opp